The Hidden Truth About TVXQ!

TVXQ! is for Yunho & Changmin, not those who abandoned their duties & promises!

Bảo vệ: Suy nghĩ của tôi về JYJ và những điều có liên quan (phần 2)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Thông tin

This entry was posted on Tháng Mười Hai 5, 2011 by in Suy nghĩ về JYJ, fan JYJ & những gì có liên quan.

Điều hướng